Heldagsvård beviljas i första hand till barn vars båda föräldrar arbetar eller studerar. Halvdagsvård innebär att familjen får fördela 25 timmar under veckan enligt önskemål, gäller i första hand familjer där ena eller båda föräldrarna arbetar. Familjen erlägger halvdagsavgift.

Dagvårdstider kl. 09.00–14.00 alternativt 09.00–15.00 med fredag ledig rekommenderas för barn vars ena förälder är hemma med ett yngre syskon, arbetslös/arbetssökande eller annars har en förälder som är hemma. Enligt lag har kommunen dock endast skyldighet att bevilja barnomsorg för äldre syskon under tre år under moderskapspenningsperioden. Socialnämnden kan därmed vid platsbrist besluta om att inte bevilja plats för äldre syskon under tre år efter moderskapspenningsperioden. Familjen erlägger halvdagsavgift.

På småbarnsavdelningen beviljas platser i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Deltidsplats kan beviljas för barn vars ena förälder är vårdledig eller annars hemma och vårdtiden är då i första hand mellan kl. 09.00–15.00 med fredag som ledig dag. Familjen erlägger halvdagsavgift.

Ansökan om barnomsorgsplats hittar du här. Ansökan lämnas till föreståndare Gun Sivén, Nyckelpigan.
Uppsägning av barnomsorgsplats hittar du här. Uppsägningen lämnas till föreståndaren.