Verksamheten inom utbildning och fritid omfattar barnomsorgen, låg- och mellanstadieskolan, för- och eftermiddagsverksamheten samt fritidsverksamheten.

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren har det övergripande ansvaret för barnomsorgen. 

Daghemsföreståndaren ansvarar för den dagliga verksamheten inom barnomsorgen.

Skolföreståndaren ansvarar för den dagliga verksamheten inom låg- och mellanstadieskolan samt föris/eftis.

Byråsekreteraren ansvarar för beräkning av barnomsorgsavgifter, för- och eftermiddagsvårdsavgifter samt hemvårdsstöd.