I Eckerö finns två promenadleder och en vandringsstig, som ställdes i ordning av Landskapets fastighetsverk våren 2020. 

Promenad 1, i Käringsund/Storby, är ca 4 km lång och för dig förbi flera sevärdheter längs naturstig och genom bykärna.

Promenad 2, i Käringsund/Storby, är ca 5 km lång, längs både skogsväg och byväg.

Vandringsstig Eckerö träsket, i Hummelvik, går genom myrmark och skog och är lätt till medelsvår terräng.