Eckerö erbjuder en mångfald rika naturupplevelser både på land och till sjöss och under alla årstider. I kommunen finns flera byggnader, minnesmärken och kulturlandskap som har en given plats i svensk och åländsk historia från vikingatiden och framåt. Fornlämningar och skeppssättningar påminner om att Åland tidigt var ett centrum för kommunikationer i Östersjön. Det är lätt att göra en avstickare från landskapsvägen mot Marby och färdas en kilometer på den ursprungliga postvägen som en gång utgjorde en del av riksvägen mellan Stockholm och Åbo.

Kyrkan

Eckerö sockenkyrka i Kyrkoby är helgad åt S:t Lars och uppfördes under den senare delen av 1200-talet. Vid kyrkomuren finns en gammal milstolpe med Gustav III:s namnchiffer. 

Eckerö post- och tullhus

Tillsammans med den gamla postbryggan och monumentet över postrotemännen i Storby vittnar post- och tullhuset om Eckerös stora betydelse för postforslingen över Ålands hav. Post- och tullhuset tillhör sedan 1994 landskapet Åland och förvaltas av Ålands landskapsregering.

Efter att Sverige förlorat kriget mot Ryssland 1808-1809 införlivades Åland och resten av Finland i det ryska riket. Det anspråkslösa postkontoret i Storby, som plötsligt låg vid Rysslands nya gräns mot väst, ansågs inte längre representativt nog utan ersattes med en pampig byggnad i empirestil som stod klar 1828. Byggnaden ritades av arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi, och räknas som ett av Engels viktigaste byggnadsverk.

Byggnaden är idag ett säsongsöppet besöksmål. I huvudbyggnaden finns museiinteriören Postmästarens Contoire, utrymmen för utställningar och publika evenemang och en Artist in Residence-bostad för gästande konstnärer. I norra längan finns ett Postrotemuseum som drivs av Eckerö hembygdsförening. 

postotullhus

 

Postrodden

Årligen genomförs den så kallade Postrodden i åminnelse av den riskabla postgången över Ålands hav. Längs postvägen finner du idag rödfärgade kopior av de ryska avståndsstolparna som anger avståndet till Post- och tullhuset i Eckerö.

Vatten

Den svenska arméns slutstrid om det som kom att bli det ryska storfurstendömet Finland, utkämpades på isen utanför Eckerö och Signilskär. Här drabbade svenska och ryska styrkor samman anförda av generalerna von Döbeln och Kulneff, kända personligheter från Fänrik Ståls sägner. Samma farvatten trafikeras av Eckerö Linjens flaggskepp m/s Eckerö sommar som vinter.

Fiskeläget

Käringsunds fiskeläge och naturhamn är en unik miljö med ett femtiotal sjöbodar och båthus. Åtskilliga scener i TV-serien Vi på Saltkråkan spelades in här sommaren 1966. Glöm inte heller bort att se samlingarna i Ålands jakt- och fiskemuseum i Käringsund.

fiskelage

 

Ålands jakt- och fiskemuseum

Ålands jakt- och fiskemuseum ligger vackert beläget intill Fiskelägets grå bodar i Käringsund. Museet beskriver ålänningarnas vardag förr, hur man som jägare och fiskare fick mat på bordet och försörjde sin familj. I utställningarna finns allt som rör jakt, fiske och skärgårdsliv. Svartvita fotografier och texter kompletterar föremålen och beskriver livet på fiskelägen och marknader, hur man jagade säl och drog not.

Ängstorp

Gästhemmet Ängstorp i Storby var en gång det gamla postkontoret från 1778. Ängstorp ersattes av tsarens monumentala post- och tullhus i Storby och lär vara det enda svenskbyggda postkontor från denna tid som finns kvar i ursprungligt skick. Här hade den finländske författaren och diktaren Jarl Hemmer sitt sommarboställe i många år och miljön har präglat flera av hans böcker och skaldeverser.

Labbas hembygdsgård

Labbas hembygdsgård står på platsen för den optiska telegraf som från 1700-talets slut sammanlänkade Eckerö-Signilskär-Grisslehamn. I hembygdsgården finns också ett bankmuseum.