Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, funktionsnedsättning, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.

Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 50 % av priset på servicen.

Godkända företag för servicetjänster i Eckerö kommun

Hjördis Dammvippa, tel. +358 (0)40 761 6744, e-post dammvippan@hjordis.ax
Larisas hemstäd, tel. +358 (0)457 344 6877, e-post larisa6304@gmail.com
Tant Gröns städ, tel. +358 (0)40 563 7422, e-post tantgronsstad@gmail.com 
Firma Rent Hem, tel. +358 (0)457 342 9306, e-post munce.larisa@gmail.com
Björkkö Ab, tel. +358 (0)400 286 383, e-post info@bjorkko.ax
Folkhälsan hemtjänst och hemsjukvård, enhetsledare Jenny Sporre tel. +358 (0)457 345 6250 eller e-post jenny.sporre@folkhalsan.ax
Ab Feja Oy, tel.  (018) 16 790, e-post info@feja.ax
Rent och fint, tel. +358 (0)40 540 1985, e-post rentofint2017@outlook.com