Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst sköter fr.o.m. 1.1.2021 socialservice för alla åländska kommuner. 

Till KST hör bland annat:

 • Tidigt stöd för barn och familj

 • Barnskydd
 • Faderskapserkännanden
 • Avtal om vårdnad och umgänge
 • Medling i äktenskapsfrågor
 • Utkomststöd
 • Stöd för närståendevård (under 65 år)
 • Moderskapsunderstöd
 • Missbrukarvård
 • Våld i nära relationer
 • Handikappservice
 • Stöd för rörligheten
 • Färdtjänst
 • Specialomsorg

 

Kontakta

Kommunernas socialtjänst
(018) 532 800
info@kst.ax