Klientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården. Enligt §23 i klientlagen: "Verksamhetsenheten ska lämna sina klienter tillräcklig information om deras rätt att framställa anmärkning och göra det så enkelt för dem som möjligt att framställa anmärkning".

Klientombudsmannen Benjamin Sidorov når du per telefon (018) 25 267, säkrast anträffbar måndag-fredag kl. 09.00-11.00. Mer information på Ålands Ombudsmannamyndighets hemsida