Ett trygghetslarm kan förlänga den tid de äldre kan bo kvar i sitt eget hem. Larmet är till för att skapa trygghet i hemmet och används om man blivit hastigt sjuk, fallit omkull eller behöver hjälp av någon annan orsak. Installationen av larmet bekostas av kommunen. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där hemtjänst- och räddningspersonalen hittar nyckeln. Månadsavgiften för klienten är 20€.