I kommunen finns ett effektiverat servicehus med personal dygnet runt. Solgården har 19 permanentplatser och två periodplatser. En periodplats kan vara aktuellt om man t.ex. är sjuk eller varit med om en olycka och det finns behov av mera hjälp under en övergångsperiod. Det kan också handla om att man behöver samla krafter för att kunna bo kvar hemma längre. Periodplatsen ger också möjlighet till avlastning för närståendevårdare.

På Solgården finns det personal dygnet runt. Personalen består av närvårdare. Vardagar på dagtid finns det möjlighet att få hjälp av hemsjukvården. En läkare besöker Solgården en gång i månaden. Personalen vid Solgården sköter också hemtjänsten hos åldringar som bor hemma.

Solgårdens lunch serveras kl. 11.30 och riktar sig främst till kommunens pensionärer samt anhöriga till de boende på SolgårdenLunchen kostar 6,65 €.  Lunchmeny vecka 36-40.

Här hittar du mer information om boende på Solgården.