Boende i Eckerö kommun som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med de dagliga sysslorna i sitt eget hem beviljas hemservice.

Vad kan du få hjälp med?

Efter en individuell behovsprövning avgörs graden av hemservicen gällande:

 • Måltider
 • Personlig omvårdnad
 • Hygien
 • Bad/dusch
 • Toalettbesök
 • På-/avklädning
 • Klädvård
 • Bäddning
 • Sysselsättning/sociala kontakter och följeslagare

Vad är stödtjänster?

 • Matservice
 • Trygghetslarm
 • Trygghetsbesök
 • Äldis
 • Dagaktivitet på Solgården
 • Inköp på Hugos
 • Städservice med enklare städningar

Stödtjänster beviljas efter individuell behovsprövning.

Här hittar du  mer information om hemservice.

Vad kostar hemservicen?

Se närmare information om avgifter.