Hemserviceledaren och en ergoterapeut från ÅHS kommer på hembesök till personer det år personen fyller 75 år. Besöket är i förebyggande syfte och kostnadsfritt. Du får bl.a. information om vilka förmåner som kan sökas och tips om eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen.