Vad är ÄlDis tjänst videotelefoni och hur fungerar den?

ÄlDis tjänst videotelefoni är en rehabiliterande internettjänst, som deltagare får du möjlighet att från ditt hem delta i gruppaktiviteter, prata enskilt med andra deltagare och även ha kontakt med dina anhöriga. I gruppaktiviteterna får du ta del av aktuella händelser i samhället, se utställningar, träna både knoppen och kroppen, möta inbjudna gäster och allt därtill som önskas av de som deltar i gruppaktiviteten. Hemtjänsten kan använda videotelefonitjänsten för stöd/påminnelser och kompletterande tillsynsbesök.

Tekniken vi använder är en mycket användarvänlig pekskärm (dator) där du både ser och hör personen du talar med. När du deltar i gruppaktiviteternas sändningar eller har tillsynsbesök av hemtjänsten ser och hör vi/ni varandra och på det viset kan vi/ni ha en dialog med varandra.

Pekskärmen får du installerad i ditt hem av ÄlDis koordinator Liz Karlsson och du får vid behov kontinuerligt stöd/hjälp att använda pekskärmen. Månadsavgiften för ÄlDis är 35 €/månad, men kommunen erbjuder ÄlDis kostnadsfritt för en provperiod om 6 månader.

Låter det här intressant? Kontakta då äldreomsorgen i din kommun, hemserviceledare Sandra Karlsson tel. (018) 364 022, så kan sedan Liz komma hem till dig så du får prova pekskärmens funktioner.