Eckerö kommun har en välfungerande äldreomsorg. I Storby finns serviceboendet Solgården med 19 permanenta platser och 2 periodplatser. Ekergården är pensionärsbostäder som ligger i Kyrkoby. Därtill finns en välfungerande hemtjänst. Hemserviceledaren, som har sitt kansli på Solgården, ansvarar för äldreomsorgen.

Här hittar du äldreomsorgsplan 2018-2040.