Social service efter 1.1.2021

Den 1 januari 2021 övergår all socialservice utom äldreomsorg till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, KST. Här hittar du en kortare sammanfattning om KST och socialvårdenoch här ett lite längre informationsblad om vad som händer vid årsskiftet.

Kommunens socialförvaltning fr.o.m. 1.1.2021

Verksamheten inom socialvården omfattar barnomsorg och äldreomsorg.

Hemserviceledaren ansvarar för äldreomsorgen, d.v.s. servicehuset Solgården inkluderat personal och verksamhet, hemtjänst samt pensionärslägenheterna på Ekergården. 

Daghemsföreståndaren ansvarar för barnomsorgen, inkluderat personal och verksamhet.

Byråsekreteraren ansvarar för beräkning av barnomsorgsavgifter, för- och eftermiddagsvårdsavgifter, hemvårdsstöd och hemtjänstavgifter samt fakturering för socialservice.

 

Kontakta

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas
Tel. (018) 329 321
paivi.abbas@eckero.ax

Byråsekreterare Berit Metsik
Tel. (018) 329 326
berit.metsik@eckero.ax

Hemserviceledare Sandra Karlsson
Tel. (018) 364 022
sandra.karlsson@eckero.ax

 

Sök