Verksamheten inom socialservice omfattar äldreomsorg.

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren leder och övervakar verksamheterna inom äldreomsorgen.

Hemserviceledaren ansvarar för servicehuset Solgården inkluderat personal och verksamhet, hemtjänst samt pensionärslägenheterna på Ekergården. 

Byråsekreteraren ansvarar för beräkning av hemtjänstavgifter samt fakturering för socialservice.

 

Kontakta

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas
Tel. (018) 329 321
paivi.abbas@eckero.ax

Byråsekreterare Berit Metsik
Tel. (018) 329 326
berit.metsik@eckero.ax

Hemserviceledare Sandra Karlsson
Tel. (018) 364 022
sandra.karlsson@eckero.ax