Stödperson eller stödfamilj kan bli aktuellt för barn i barnskyddsärenden, för barn med funktionshinder eller utvecklingsstörning, vid svåra vårdnads- och umgängesproblem, för ensamstående föräldrar utan nätverk och för familjer med psykiska problem. Även vuxna med sjukdom eller funktionsnedsättning kan beviljas stödperson.

Har du lite tid över?

Är du eller din familj intresserad av att fungera som stödperson/stödfamilj? Anmäl gärna intresse till socialchefen.

Sök