© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

Stödperson eller stödfamilj kan bli aktuellt för barn i barnskyddsärenden, för barn med funktionshinder eller utvecklingsstörning, vid svåra vårdnads- och umgängesproblem, för ensamstående föräldrar utan nätverk och för familjer med psykiska problem. Även vuxna med sjukdom eller handikapp kan beviljas stödperson.

Har du lite tid över?

Är du eller din familj intresserad av att fungera som stödperson/stödfamilj? Anmäl gärna intresse till socialsekreteraren.

Kontakta

Socialchefen

Tel. 018 – 329 323 kl. 9-11

Sök