Specialomsorg innebär service till personer som har en utvecklingsstörning. Målet är att ge dem möjlighet till ett självständigt liv. 

Familjer med funktionshindrade barn har möjlighet till särskilt stöd och avlastning. Vanliga stödåtgärder är närståendevård, stödperson, personliga hjälpare, lägervistelse, boende vid korttidshem samt permanent boende vid omsorgshem från och med 16 års ålder.

Lag om specialomsorger hittar du här. 

Kommunernas socialtjänst

På Åland bedrivs en stor del av den sociala servicen för funktionshindrade av Kommunernas socialtjänst som är ett gemensamt kommunalförbund för de åländska kommunerna. Kommunernas socialtjänst tillhandahåller följande omsorgsservice för funktionshindrade:

  • fritidshemsvård vid specialfritidshemmet Galaxen
  • avlastningsboende vid korttidshem
  • boendevård vid omsorgsboendeenheter
  • daglig verksamhet

Fritt formulerad anhållan om service från Kommunernas socialtjänst riktas till socialnämnden i Eckerö, Eckerö kommunkansli, Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö.

De utvecklingsstördas väl

Utöver Ålands omsorgsförbund finns också möjlighet till stöd från De Utvecklingsstördas Väl (DUV) som är en intresseförening för familjer med funktionshindrade barn. DUV ordnar bl.a. lägerverksamhet under veckoslut samt under sommarmånaderna.

Fritt formulerad anhållan om service från DUV riktas till socialnämnden i Eckerö, Eckerö kommunkansli, Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö.

Sök