© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

Beroendemottagningen

Eckerö kommun anlitar huvudsakligen beroendemottagningen i Mariehamn för missbrukarvårdstjänster. För klienten är servicen avgiftsfri.


På beroendemottagningen arbetar behandlare, handledare, sjukskötare med bl.a.  

  • Behandling
  • Råd och handledning
  • Akupunktur, ljusterapi
  • Anhörigstöd
  • Drogtester

Öppet hus varje vardag. Personalen har tystnadsplikt! Här hittar du mer information om beroendemottagningen. Ta kontakt med socialchefen för stödsamtal eller vid behov behandlingshem.

Kontakt

Beroendemottagningen
Tel. (018) 531 720, telefontid kl. 08.00-09.00 samt 13.00-14.00.
Besöksadress: Styrmansgatan 2 A, Nyfahlers, andra våningen.

Pixnekliniken

Eckerö kommun är med i grundfinansieringen av missbrukarvården vid Pixne-kliniken i Malax. Detta innebär att eckeröbor avgiftsfritt kan få behandlingshemsvård vid kliniken. Remiss för vård vid Pixne-kliniken erhålls från Beroendemottagningen i Mariehamn eller från kommunens socialkansli. För att få inleda vård vid Pixne-kliniken eller annat behandlingshem förutsätts att man är nykter.

Kontakta

Socialchef Andrea Björnhuvud
Tel. (018) 329 323
andrea.bjornhuvud@eckero.ax

 

 

Sök