© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

 

Beroendemottagningen

Eckerö kommun anlitar huvudsakligen beroendemottagningen i Mariehamn för missbrukarvårdstjänster.

För klienten/patienten är servicen avgiftsfri.

På beroendemottagningen arbetar behandlare, handledare, sjukskötare med bl.a.  

  • Behandling
  • Råd och handledning
  • Akupunktur, ljusterapi
  • Anhörigstöd
  • Drogtester

Öppet hus varje vardag. Personalen har tystnadsplikt! Klicka här för att komma till stadens information om beroendemottagningen.

 

Ta kontakt med socialchefen för stödsamtal eller vid behov av behandlingshem.

  

Kontakta

Beroendemottagningen

Tel: 018 – 531 720, telefontid kl. 8-9 samt 13-14

Besöksadress: Styrmansgatan 2 A, Nyfahlers, andra våningen.

Pixnekliniken

Eckerö kommun är med i grundfinansieringen av missbrukarvården vid Pixne-kliniken i Malax. Detta innebär att eckeröbor avgiftsfritt kan få behandlingshemsvård vid kliniken. Remiss för vård vid Pixne-kliniken erhålls från alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn eller från kommunens socialkansli. För att få inleda vård vid Pixne-kliniken eller annat behandlingshem förutsätts att man är nykter.

Kontakta

 

Socialchefen

Tel. 018 – 329 323 kl. 9-11.

 

 

Sök