© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

En gravt handikappad person har rätt till personlig assistans för att kunna klara sig i hemmet. En personlig assistent bistår med de vardagliga sysslorna i hemmet, ärenden och hjälper till med studier, arbete och fritidsaktiviteter samt i samhällelig verksamhet och i upprätthållande av sociala kontakter. Den handikappade personen är arbetsgivare medan lönekostnaderna ersätts av kommunen.

En gravt handikappad person kan också ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice är till för dig som behöver hjälp för att kunna delta i t.ex. fritids- och kulturaktiviteter, eller resor.

Ansökan om handikappservice hittar du här. Ansökan jämte läkarintyg sänds till socialnämnden, Eckerö kommunkansli, Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö.

Kontakta

Socialchef Andrea Björnhuvud
Tel. (018) 329 323
andrea.bjornhuvud@eckero.ax

Sök