© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

En gravt handikappad person kan söka ekonomiskt bidrag för skäliga kostnader för anpassningsarbeten i hemmet, handikappanpassning av bil, anskaffning av redskap, maskiner och anordningar i hemmet som är nödvändiga på grund av handikappet eller sjukdomen. Ersättning kan också sökas för extra klädkostnader och för specialkost.

Ytterligare kan en gravt handikappad person vara berättigad till avgiftsfritt serviceboende i hemmet, d.v.s. en sådan bostadsanpassning att det egna boendet motsvarar det individuella behovet samt olika tjänster eller service som stöd för boendet och livet.

Ansökan om handikappservice hittar du här.

Fritt formulerad ansökan jämte läkarintyg sänds till socialnämnden i Eckerö kommun, Eckerö kommunkansli, Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö.

Kontakta

Socialchef Andrea Björnhuvud
Tel. (018) 329 323
andrea.bjornhuvud@eckero.ax

Sök