Familjerådgivning innebär samtal med en utomstående i relations-, uppfostrings- och familjefrågor. Samtalen kan ske individuellt, tillsammans med din partner eller med hela familjen.

Familjerådgivningen arbetar med:

 •  att stödja föräldrar i föräldrarollen
 •  äktenskapsmedling
 •  nyfamiljer, med mina barn, dina barn och våra barn
 •  par där det inte finns mycket gemenskap, känslor eller närhet längre
 •  par med kommunikationssvårigheter, t.ex. par som ofta grälar, är tysta eller talar förbi varandra
 •  svartsjuka i parrelationen
 •  familjer där det finns upprepade konflikter
 • par där någondera träffat en annan och/eller där otrohet förekommit
 • par som funderar på att skiljas
 • föräldrar som efter separationen har behov av samarbetssamtal kring gemensamma barn
 • personer där relationen spruckit och partnern inte vill, kan eller bör komma med
 • kriser i familjen

Du kan kostnadsfritt vända dig till Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn, Styrmansgatan 10.


Sök