Barnskyddsjouren är till för barn som är utsatta för akuta krissituationer utom kontorstid. En socialarbetare har då jour för alla kommuner. Alla barn som befinner sig på Åland har rätt att få hjälp av jouren.

Vem kan ringa jouren?

Du kan bara kontakta barnskyddsjouren om du arbetar vid en myndighet eller annan verksamhet som är skyldig att anmäla när barn far illa. I annat fall - ring polisen! Polisen kontaktar sedan barnskyddsjouren. Om ärendet inte är akut, gör en vanlig barnskyddsanmälan till socialkansliet i barnets hemkommun.

Du är skyldig att omedelbart anmäla när ett barn far illa om du jobbar eller har ett förtroendeuppdrag inom bland annat:

• social- och hälsovården
• skola eller barnomsorg
• polisen
• religiösa samfund
• alarmcentralen
• asylmottagningen

OBS! Sekretess kan inte hindra en barnskyddsanmälan, med undantag för bikt och annan själavård.

När ska du ringa jouren?

Ring jouren/polisen när du anser att du inte har rätt att agera eller när det finns ett akut behov av att komma i kontakt med en socialarbetare.

Ring alltid jouren/polisen när:

• barn har misshandlats eller utnyttjats sexuellt.
• föräldrarna inte kan ta hand om barnet p.g.a. sjukdom, olycka, alkohol, droger eller annat.
• små barn har lämnats ensamma hemma.
• föräldern/föräldrarna förs till sjukhus eller häktet.
• barn har bevittnat våld i hemmet.
• barn har någon annan akut kris.

Barnskyddsjouren finns tillgänglig utom kontorstid på kvällar, nätter och helger: måndag-torsdag kl. 16.00-08.00 och fredag kl. 16.00-måndag kl. 08.00.

Kontakta

Polisen, tel. 112

 

Sök