Som blivande eller nybliven mamma har du rätt till moderskapsunderstöd. Du kan välja mellan moderskapslådan som är fylld med babykläder och barnavårdsprodukter eller att få stödet i pengar. På Åland är stödet 224 euro. För att få stödet skall du ha varit gravid minst 154 dagar. Intyg över det får du från mödrarådgivningen. Du har också rätt till moderskapsunderstöd om du adopterar ett barn under 18 år. Intyget lämnas till byråsekreteraren som betalar ut stödet eller lämnar lådan till dig. Moderskapsunderstödet är skattefritt.

 

Om du samtidigt får flera barn får du höjt moderskapsunderstöd. För det andra barnet får du två moderskapsunderstöd, för det tredje tre osv. Tvillingar berättigar till totalt tre understöd. Då kan du välja en kombination av förpackningar och penningunderstöd. Här kan du se vad som finns i lådan.

 

Mer om moderskapsledighet och föräldraledighet finns att läsa på FPA:s hemsida.

Sök