© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

Boende i Eckerö kommun som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med de dagliga sysslorna i sitt eget hem beviljas hemtjänst.

Vad kan du få hjälp med?

Efter en individuell behovsprövning avgörs graden av hemtjänsten gällande:

 •  Måltider
 •  Personlig omvårdnad
 •  Hygien
 •  Bad/dusch
 •  Toalettbesök
 •  På-/avklädning
 •  Klädvård
 •  Bäddning
 •  Inköp/ärenden
 •  Sysselsättning/sociala kontakter och följeslagare

Vad är stödtjänster?

 •  Matservice
 •  Trygghetstelefon
 •  Städservice med enklare städningar

Stödtjänster beviljas efter individuell behovsprövning.

Vad kostar hemtjänsten?

Se närmare information om avgifter.

Kontakta

Hemserviceledare Sandra Karlsson
Tel. (018) 364 022
sandra.karlsson@eckero.ax

 

Sök