© Siv Mattsson
© Siv Mattsson
© Siv Mattsson

Äldreomsorgsledaren och en ergoterapeut från ÅHS kommer på hembesök till personer det år man fyller 75 år. Besöket är i förebyggande syfte och kostnadsfritt. Du får bl.a. information om vilka förmåner som kan sökas och tips om eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Kontakta

Äldreomsorgsledare Sandra Karlsson

Tel 364 022.

 

 

Sök