Eckerö kommun kan nu erbjuda dig Äldreomsorg på distans.

Här träffar du andra pensionärer och du kan även vara delaktig i olika aktiviteter. Du sitter tryggt hemma och deltar i de aktiviteter du själv väljer, det går också att i enskildhet kontakta andra deltagare och bara prata bort en stund.

Som deltagare i Äldreomsorg på distans kan du bl.a.

  • Vara med i olika aktiviteter, som sittgympa, minnesträning, museibesök m.m.
  • Ta del av aktuell information och erfarenheter från inbjudna studiogäster i t.ex. hälsorelaterade frågor och för dig aktuella vardagsfrågor.
  • Delta i olika diskussioner och stimulerande sociala aktiviteter.
  • Hålla kontakt med andra äldre.

Tekniken vi använder är internetbaserad och förverkligas med hjälp av en användarvänlig pekskärm. Vi installerar skärmen hemma hos er och ni får handledning i hur tekniken används. Äldreomsorg på distans (Äldis) är ingen vanlig TV-kanal utan ett gemensamt mötes-, aktivitets- och diskussionsforum!

Äldis kan även användas av närståendevårdare som många gånger har svårt att lämna hemmet, då kan Äldis vara ett alternativ att få delta i aktiviteter och upprätthålla sociala kontakter från ditt eget hem

 

Kontakta

Hemserviceledare Sandra Karlsson
Tel. (018) 364 022
sandra.karlsson@eckero.ax

Sök