Eckerö kommun har en välfungerande äldreomsorg. I Storby finns serviceboendet Solgården med 16 platser. Ekergården är pensionärsbostäder som ligger i Kyrkoby. Därtill finns en välfungerande hemtjänst. Hemserviceledaren, som har sitt kansli på Solgården, ansvarar för äldreomsorgen.

Här hittar du äldreomsorgsplan 2012-2030.

Kontakta

Hemserviceledare Sandra Karlsson
Tel. (018) 364 022
sandra.karlsson@eckero.ax

 

Sök