© Siv Mattsson
© Siv Mattsson
© Siv Mattsson

Socialförvaltningen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av socialnämnden. Kommuninvånarna ska ha tillgång till en likvärdig och trygg socialvård med respekt för individens självbestämmanderätt i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter.

Verksamheten inom socialvården omfattar barnomsorg, för- och eftermiddagsvård, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappservice, missbrukarvård och specialomsorg.

Socialchefen är ansvarig för verksamhet, personal och ekonomiförvaltning inom socialvården, dvs. socialkansliet, barnomsorgen, för- och eftermiddagsvården och äldreomsorgen. Socialchefen är föredragande i socialnämnden. Socialchefen arbetar med socialt arbete inom områdena individ- och familjeomsorg, handikappservice, missbrukarvård och specialomsorg.

Äldreomsorgsledaren ansvarar för äldreomsorgen, dvs. servicehuset Solgården inkluderat personal och verksamhet, hemtjänst samt pensionärslägenheterna på Ekergården. Äldreomsorgsledaren arbetar med socialt arbete för personer över 65 år och ansvarar för ekonomiförvaltningen inom äldreomsorgen. 

Byråsekreteraren ansvarar för beräkning av barnomsorgsavgifter/för- och eftermiddagsvårdsavgifter och hemvårdsstöd samt för moderskapsunderstöd.

 

Socialchefen och byråsekreteraren finns på Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö.

Kommunkansliet håller öppet alla vardagar kl. 09.00-15.00. Telefontid till socialkansliet vardagar kl. 09.00-11.00. 

Kontakta

Socialchef Andrea Björnhuvud
Tel. (018) 329 323
andrea.bjornhuvud@eckero.ax

Byråsekreterare Berit Metsik
Tel. (018) 329 326
berit.metsik@eckero.ax

Äldreomsorgsledare Sandra Karlsson
Tel. (018) 364 022
sandra.karlsson@eckero.ax

 

Sök