© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

Protokoll 2018

Kommunstyrelsen:

02.01.2018, 16.01.2018, 13.02.2018, 27.02.2018, 13.03.2018, 20.03.2018, 27.03.2018, 10.04.2018. 24.04.2018, 08.05.2018

 

Kommunfullmäktige:

25.01.2018, 01.03.2018, 23.03.2018, 19.04.2018, 14.05.2018

 

Byggnadstekniska nämnden:

22.01.2018, 26.02.2018. 12.03.2018, 26.03.2018, 15.05.2018

 

Socialnämnden:

22.01.2018, 05.02.2018, 05.03.2018, 09.04.2018, 07.05.2018

 

Närings- och kulturnämnden:

08.03.2018, 17.04.2018, 09.05.2018

 

Skolnämnden i Eckerö:

Protokollen finns på SÅHD:s gemensamma KTWeb
http://sahd.ktweb.fi/

 

Gemensamma räddningsnämnden:

Protokollen finns på Jomala kommuns hemsida
http://www.jomala.ax/protokoll

 

Gemensamma lantbruksnämnden:

Protokollen finns på Hammarlands kommuns hemsida
https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/lantbruksnamnden