Eckerö kommun utbjuder på entreprenad:

Grundförbättring av Skagvägen 1.440 m

Entreprenadhandlingar erhålls från byggnadskansliet i Överby. Slutna anbud märkta ”Skagvägen” bör inlämnas senast den 08.10.2021 kl. 15.00 till Eckerö kommunkansli, Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö

Tilläggsuppgifter ges av Emma Saarela tel. 329 330.

Byggnadstekniska nämnden