© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

Anbudsbegäran marknadsföringsstrategi

Eckerö kommun önskar få anbud för framtagande av en heltäckande marknadsföringsstrategi för kommunen.

Kommunen ställer stora krav på leverantören när det gäller klargörande och bekräftelse av uppdrag, samordning med kommunen samt kommunens fastighetsmäklare Din Fastighet, arbetsrutiner samt en god dialog. Leverantören/leverantörerna ska vara en kompetent fullservicebyrå med förmåga att arbeta med uppdrag från idéarbete till genomförande och uppföljning. Det kan handla om omfattande kommunikationsaktiviteter, exempelvis kampanjer, där flera kanaler och medier ska samverka eller enstaka produktioner av trycksaker eller annat kommunikationsmaterial så som utomhusreklam, bildspelspresentationer, utställnings- och mässmaterial, annonser och digitala kommunikationslösningar (webb, sociala medier etc).

Inom samtliga områden ställs höga krav på förmåga att sätta sig in i Eckerö kommuns målgruppers förutsättningar och relation till kommunen. Målgrupperna kan vara kommuninvånare, näringslivsaktörer, potentiella inflyttare, turister, egna personalgrupper eller nationella/internationella samarbetspartners.

Eckerö kommun vill arbeta med byråer som är kreativa och har ett modernt uttryck. Anbudsgivaren ska ha god erfarenhet av både traditionella medier och nyare kommunikationskanaler, som sociala medier, och ha förmåga att kombinera dem. Anbudsgivaren ska uppfylla högt ställda krav på kreativitet, kompetens och förmåga att skapa kommunikation som är överraskande, personlig och nyskapande.

Som en del av utvärderingen av anbudsgivare och dess erbjudna tjänster begär kommunen in referenser. Anbudsgivarna som går vidare ska också presentera ett arbetsprov, som genomförts de senaste åren, gärna inom offentlig sektor. Syftet med arbetsprovet är att uppdragsgivaren ska få en bild av hur leverantören hanterar ett större uppdrag/kampanj från idé och analys till utvärdering. Det ska motsvara det område som anbudsgivaren väljer att lämna anbud på. Arbetsprovet ska presenteras muntligt och en uppdragsbeskrivning ska bifogas som beskriver minst förutsättningar, tidplan, mål, syfte, vald strategi, omfattning, målgrupp och utfall (max 2 A4).

Eckerö emotser offert senast 1 juni 2018, kl. 15.00.

Ni kan insända er offert till:
Eckerö kommun
Södra Överbyvägen 8
22 270 Eckerö