Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) 7 § för Eckerö kommuns webbplats.

Eckerö kommun strävar efter att www.eckero.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Då hemsidan i framtiden förnyas med ny leverantör kommer tillgänglighetskraven successivt att uppfyllas.

Enligt LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Eckerö kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte alla tillgänglighetskrav förrän kommunen i framtiden förnyar sin digitala plattform.

Alternativa sätt att få information
För den som har svårt att ta till sig innehållet på www.eckero.ax erbjuder vi möjlighet att få informationen muntligen via telefon (018) 32 930 eller genom att med e-post till info@eckero.ax beställa information som textfil.

Kontakta tillsynsmyndigheten
Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.eckero.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon (018) 25 000.