Protokoll 2020

Kommunstyrelsen:

21.1.2020, 11.2.2020, 17.2.2020, 10.3.2020, 24.3.202030.3.2020, 21.4.2020, 12.5.2020, 26.5.2020, 8.6.2020, 23.6.2020, 25.8.2020, 22.9.2020, 13.10.2020, 27.10.2020, 3.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020, 1.12.2020, 8.12.2020

 

Kommunfullmäktige:

30.1.2020, 27.2.20207.4.2020, 25.6.2020, 30.9.2020, 22.10.2020 (bilagor), 12.11.2020 (bilagor), 17.12.2020

 

Byggnadstekniska nämnden:

24.2.2020, 6.4.2020, 18.5.2020, 29.6.2020, 7.9.2020, 12.10.2020, 16.11.2020, 14.12.2020

 

Socialnämnden:

7.1.2020, 3.2.2020, 2.3.2020, 14.4.2020, 1.6.2020, 29.6.2020, 8.9.2020, 5.10.2020, 2.11.2020, 7.12.2020

 

Närings- och kulturnämnden:

6.4.2020, 4.5.2020, 2.6.2020, 8.10.2020, 2.11.2020, 2.12.2020

 

Skolnämnden i Eckerö:

Protokollen finns på SÅHD:s gemensamma KTWeb
http://sahd.ktweb.fi/

 

Gemensamma räddningsnämnden:

Protokollen finns på Jomala kommuns hemsida
https://www.jomala.ax/protokoll

 

Gemensamma lantbruksnämnden:

Protokollen finns på Hammarlands kommuns hemsida
https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/lantbruksnamnden