Här hittar du lediga jobb i Eckerö kommun just nu. Du är också alltid välkommen att sända in en intresseanmälan till kansliet på e-post info@eckero.ax.

Eckerö kommun lediganslår:

1. En tjänst som skolföreståndare tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021 under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten.

2. En tjänst som speciallärare tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021.

Upplysningar: Skolföreståndare Maria Bonds, tel. (018) 38 361 eller +358 (0)40 834 2812, e-post maria.bonds@sahd.ax och www.eckeroskola.ax.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 17.3.2021, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 Jomala eller per e-post info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 2.3.2021
Utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö