ECKERÖ KOMMUN

Kommunkansli 

Besöks- och postadress:

Södra Överbyvägen 8, Överby

AX-22270 ECKERÖ

 

Tel. (018) 32 930 

Fax (018) 38 269

E-post: info@eckero.ax

 

Kommunkansliet håller öppet vardagar kl. 09.00-15.00.  

 

KOMMUNEN

Kommundirektör Raine Katajamäki

Södra Överbyvägen 8

Tel. (018) 329 331, +358 (0)457 345 1014

raine.katajamaki@eckero.ax

 

Kanslist Anna Wiksten

Södra Överbyvägen 8

Tel. (018) 329 320

info@eckero.ax

 

Byråsekreterare Berit Metsik

Södra Överbyvägen 8

Tel. (018) 329 326

berit.metsik@eckero.ax

 

Löneräknare Sophie Johansson

Södra Överbyvägen 8 

Tel. (018) 329 327

sophie.johansson@eckero.ax

 

Ekonom Maarit Grönlund 

Södra Överbyvägen 8 

Tel. (018) 329 328

maarit.gronlund@eckero.ax

 

SOCIALSERVICE

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare Päivi Abbas

Södra Överbyvägen 8

Tel. (018) 329 321

Mobil +358 (0)457 345 0277

paivi.abbas@eckero.ax

 

Solgården

Nyckelpigsgränd 21

Tel. (018) 364 020

Köket tel. (018) 364 046

 

Hemserviceledare Sandra Karlsson

Nyckelpigsgränd 21

Tel. (018) 364 022 

sandra.karlsson@eckero.ax

 

Eckerö hälso- och sjukvårdsmottagning (ÅHS)

Nyckelpigsgränd 21

Tel. +358 (0)457 313 5822, vardagar kl. 12.00-13.00

 

BARN & FRITID 

Nyckelpigan

Daghemsföreståndare Gun Sivén

Nyckelpigsgränd 31

Tel. (018) 364 040

gun.siven@eckero.ax

 

Småpigorna

Barnträdgårdslärare Jenny Ulfves

Nyckelpigsgränd 31

Tel. (018) 364 041

smapigorna@eckero.ax

 

Föris/eftis Ugglorna

Eckerövägen 748

Tel. (018) 38 605, +358 (0)457 345 5655

eftis@eckero.ax

 

Skolföreståndare Maria Bonds

Käringsundsvägen 16

Tel. (018) 38 361

maria.bonds@sahd.ax

 

Fritidsledare Emma Falander

Tel. (018) 38 361, +358 (0)457 342 1651

emma.falander@sahd.ax

 

BYGGA & BO

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela

Södra Överbyvägen 8

Tel. (018) 329 330, +358 (0)457 595 8590

emma.saarela@eckero.ax

 

Vik. tekniker/byggnadsinspektör Billy Eriksson

Södra Överbyvägen 8

Tel. (018) 329 324, +358 (0)457 345 7552

billy.eriksson@eckero.ax 

 

Tekniker/byggnadsinspektör Lina Andersson

Föräldraledig fr.o.m. 28.9.2020

 

Serviceman Ove Eklund

Tel. +358 (0)457 345 5804

 

Serviceman Patrik Åberg

Tel. +358 (0)457 345 4632

 

Serviceman Mikael Norman, reningsverket 

Tel. +358 (0)457 345 6152

 

Räddningschef Lennart Johansson

Tel. (018) 329 132, +358 (0)457 522 1630 

lennart.johansson@jomala.ax

 

Lantbrukssekreterare Anders Sundqvist

Tel. (018) 364 526 

anders.sundqvist@hammarland.ax

 

NÄRING & KULTUR

Bibliotekssekreterare Sophie Langels

Tel. (018) 38 651

biblioteket@eckero.ax