Utibldnings- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för Eckerö skola, som omfattar grundskolans årskurser 1-6, samt kommunens barnomsorg, för- och eftermiddagsverksamhet och fritidsverksamhet. Eckerö kommun ingår i kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt med Kyrkby högstadieskola i Jomala. I Kyrkby högstadieskola bedrivs undervisning för årskurserna 7-9.

Utbildnings- och fritidsnämnden består av följande ledamöter och gruppvisa ersättare 2020-2023:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Mikael Selander
Birgitta Österlund
Hanna Sivén-Bell

Viceordförande Robert Söderlund
Gunilla Holmberg


Gruppvisa ersättare:

John Hilander
Åsa Häggblom
Catrin Lundberg

Tage Mattsson
Maria Sundholm-Mattsson