Socialnämnden har verksamhetsansvar för äldrevård vad gäller servicehus och institutionsvård, kommunens pensionärsbostäder, hemservice samt närståendevård för personer äldre än 65 år. 

Socialnämnden har följande ordinarie ledamöter och gruppvisa ersättare 2020-2023:

Ordinarie ledamöter

Ordförande Pia Aarnio
Lars Pipping

Viceordförande Mikael Selander
Birgitta Österlund
Josefine Egenfelt

Gruppvisa ersättare

Bernt Bergman
Jenny Enbär

Rigmor Laurén-Jensen
Johanna Lindman
Jan Fagerström