Räddningsnämnden: Kalle Björnhuvud, ersättare John Hilander.

Lantbruksnämnden: Tage Mattsson, ersättare Rickard Eklund.