Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen och genomför beslut som fattas i styrelsen och fullmäktige.