De fem förtroendevalda i kommunstyrelsen leder kommunens löpande ärenden och är dessutom personalmyndighet i Eckerö kommun. Kommunstyrelsen samordnar planering och ekonomi och har insyn i nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges ärenden och verkställer dess beslut.

Kommunstyrelsen i Eckerö kommun åren 2018-2019:

Ordinarie ledamöter   Personliga ersättare
Ordförande Jan-Anders Öström    Pia Aarnio
Vice ordförande Sven-Eric Carlsson    Janne Fagerström
Kerstin Wikgren    Sanna Söderlund
Johan Hilander    Rickard Eklund
Susann Fagerström    Monica Mattsson
Gunilla Holmberg    Christina Jansson