De fem förtroendevalda i kommunstyrelsen leder kommunens löpande ärenden och är dessutom personalmyndighet i Eckerö kommun. Kommunstyrelsen samordnar planering och ekonomi och har insyn i nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges ärenden och verkställer dess beslut.

Kommunstyrelsen i Eckerö kommun åren 2020-2021

Ordinarie ledamöter   Personliga ersättare
Ordförande Jan-Anders Öström    Brage Eklund
Vice ordförande Sven-Eric Carlsson    Rein Metsik
Britt Berthén-Eklund    Gunilla Holmberg
Susann Fagerström    Gun K Rosenqvist
Ann-Sofi Stjärnfelt    Sanna Söderlund