© Siv Mattsson
© Siv Mattsson
© Siv Mattsson

De fem förtroendevalda i kommunstyrelsen leder kommunens löpande ärenden och är dessutom personalmyndighet i Eckerö kommun. Kommunstyrelsen samordnar planering och ekonomi och har insyn i nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges ärenden och verkställer dess beslut.

Kommunstyrelsen i Eckerö kommun åren 2016-2017:

Ordinarie ledamöter   Personliga ersättare
Ordförande Mikael Selander   Marcus Eriksson
Vice ordförande John Hilander   Sanna Söderlund
Jan-Anders Öström   Keijo Rosenqvist
Teres Backman   Christina Jansson
Gunilla Holmberg   Britt Berthén
Susann Fagerström   Monica Mattsson
Janne Fagerström   Sven-Eric Carlsson