Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och väljs i allmänna val.
Kommunfullmäktige, som består av 13 ledamöter, utser kommunstyrelse och kommunala nämnder och fastställer budget och bokslut.

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun 2020-2021:

Ordförande för 2020: Anders Svebilius
Viceordförande för 2020: Rune Söderlund

Övriga ledamöter:
Bernt Bergman
Kalle Björnhuvud
Johan Hilander
John Hilander
Niclas Häggblom
Ronald Karlsson
Tage Mattsson
Berit Metsik
Mikael Selander
Mikael Stjärnfelt
Birgitta Österlund