Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och väljs i allmänna val.
Kommunfullmäktige, som består av 13 ledamöter, utser kommunstyrelse och kommunala nämnder och fastställer budget och bokslut.

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun 2021:

Ordförande för 2021: Rune Söderlund
Viceordförande för 2021: Anders Svebilius

Övriga ledamöter:
Bernt Bergman
Kalle Björnhuvud
Johan Hilander
John Hilander
Niclas Häggblom
Ronald Karlsson
Tage Mattsson
Berit Metsik
Mikael Selander
Mikael Stjärnfelt
Birgitta Österlund