Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och väljs i allmänna val.
Kommunfullmäktige, som består av 13 ledamöter, utser kommunstyrelse och kommunala nämnder och fastställer budget och bokslut.

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun (efter 25.01.2018 när kommunfullmäktige tillsatte kommunstyrelse för 2018-2019):

Ordförande för 2018 (vald av kommunfullmäktige 25.01.2018): Anders Svebilius
Viceordförande för 2018  (vald av kommunfullmäktige 01.03.2018): John Hilander

Övriga ledamöter:
Kalle Björnhuvud
Brage Eklund
Åsa Häggblom
Magnus Jansson
Ronald Karlsson
Kari Kärki
Tage Mattsson
Mikael Sandholm
Mikael Selander
André Sjöström
Rune Söderlund