© Siv Mattsson
© Siv Mattsson
© Siv Mattsson

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och väljs i allmänna val.
Kommunfullmäktige, som består av 13 ledamöter, utser kommunstyrelse och kommunala nämnder och fastställer budget och bokslut.

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun (efter 28.01.2016 när kommunfullmäktige tillsatte kommunstyrelse för 2016-2017):

Ordförande för 2017 (vald av kommunfullmäktige 19.01.2017): Anders Svebilius
Viceordförande för 2017  (vald av kommunfullmäktige 19.01.2017): Rune Söderlund

Övriga ledamöter:
Kalle Björnhuvud
Brage Eklund
Johan Hilander
Åsa Häggblom
Magnus Jansson
Ronald Karlsson
Kari Kärki
Tage Mattsson
Tommy Nordin
André Sjöström
Kerstin Wikgren