Från och med 1.1.2021 ska det finnas äldreråd i varje kommun. Äldrerådet kan vara gemensamt för flera kommuner. Kommunstyrelsen utser äldrerådets medlemmar. Medlemmarna i rådet ska representera den äldre befolkningen i kommunen eller kommunerna.

Äldrerådet utgör ett kommunalt rådgivande organ som avses i kommunallagen (31a §). Rådet kan till skillnad från t.ex. en kommunal nämnd inte fatta förvaltningsbeslut. Till äldrerådets uppgifter hör att ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har betydelse för den äldre befolkningen. Äldrerådet kan även ge utlåtanden om andra myndigheters beslutsfattande som berör den äldre befolkningens livsvillkor. 

Instruktion för äldrerådet i Eckerö kommun

Äldrelag (2020:9)

Tillämpningsguide Äldrelag för Åland