© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
  • Kallelse kommunstyrelsen 22.5.2018.
  • I enlighet med kommunallagen för landskapet Åland § 91 finns protokollet från Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsfullmäktige 19.4.2018 till påseende på kommunkansliet.
  • Solgården lunchmatsedel vecka 19-23.
  • Aktiviteter på Solgården vecka 20-23.
  • Nordiska ministerrådet har tagit fram en rapport om avfallshanteringen på Bornholm, Färöarna, Grönland och Åland. Konsulten framhåller att vi borde bli mycket bättre på att insamla främst bioavfall, samt textilier och bättre på att materialåtervinna plast. Enligt plockanalysen i tabell 14 och 15 finns det en stor andel av bioavfall, som är kommunalt ansvar att insamla, i det brännbara avfallet. Matavfall ska helst inte uppstå genom bättre planering och om det blir matavfall ska det sorteras skilt. Alla borde kunna lära sig att bli bättre på att sortera och det är inte rimligt att så stor andel bioavfall/matavfall ska finns i det restavfallet. Här kan du läsa kartläggningen av avfallshanteringen på Åland, och de förbättringsförslag som framförts av konsulten
  • Tomter till salu i Eckerö:
    Industritomter i Storby industriområde, pris 2,10 euro/kvadratmeter. Bostadstomter i Kyrkvikens bostadsområde. Haralds bostadsområde i Södra Storby, tomtpris 3 euro/kvadrameter. 
  • Avfall, återvinningscentralen i Södra Storby, öppettider.