© Siv Mattsson
© Siv Mattsson
© Siv Mattsson

dinfastighet

 

Fastighet

Hyreshus inrymmande tre lägenheter om 50, 60 respektive 80 kvm. Till lägenheterna hör källarförråd och kallt vindsförråd.

Huset är i behov av stor renovering. Bl.a. är taket, avlopp, fönster och dränering i dåligt skick. Byggnaden är ansluten till el, kommunalt vatten och avlopp. Huset värms upp genom oljepanna. Pannan värmer även grannfastighetens byggnad. Vid försäljningen kommer värmesystemet till grannfastigheten att stängas av.

Huset säljs som en helhet. Utgångspris 100 000 euro. Lägenheterna kan inte köpas separat.

Se mer information på Din Fastighet.

Industritomter

Tomter i Storby industriområde, pris: 2,10 euro per kvadratmeter. Detaljplanen hittar du här.

Bostadstomter

Bostadsområde Haralds

Eckerö kommun erbjuder ett 20-tal attraktiva tomter för nybyggnation på Haralds bostadsområde i Södra Storby. Tomterna finns på gång- och cykelavstånd till kommunala serviceinrättningar som daghem, skola och bibliotek liksom badstrand, färjeterminal och bussförbindelse till Mariehamn. Priset uppgår till 3 euro per kvadratmeter, exklusive vatten och avlopp.
Ingen försäljning för tillfället då revidering av planen pågår. Tomterna kommer att bli färre och större än tidigare. Lämna gärna in en intresseanmälan till kommunkansliet!

Bostadsområde Kyrkviken

På natur- och strandnära Kyrkviken har ett nytt bostadsområde planlagts. De flesta tomterna är belägna på äldre flack ängsmark i naturtillstånd omgivna av park- och skogsområden. Ca 4 km till centrala Storby, skola och daghem med avskild cykelväg längs hela huvudvägen. Gångavstånd till bussförbindelse till Mariehamn. Vid stranden finns för området avsatt rekreationsområde med färdigställd badstrand. 

Information om jordförvärv på Åland