Industritomter

Tomter i Storby industriområde, olika storlekar. Söker du tomt för din verksamhet? Vill du etablera dig i Eckerö kommun? Tveka inte då att höra av dig till oss så tar vi fram förslag som passar din verksamhet. På Industrivägen i Eckerö finns ett detaljplanerat område med industritomter, el och VA finns i tomtgräns. Pris 2,10 euro per kvadratmeter. Se detaljplan del 1, detaljplan del 2 och planbeskrivning för industriområdet samt karta med tomter till salu och tomtpriser.

Bostadstomter

Bostadsområde Haralds

Eckerö kommun erbjuder ett 15-tal attraktiva tomter för nybyggnation på Haralds bostadsområde i Södra Storby. Tomterna finns på gång- och cykelavstånd till kommunala serviceinrättningar som daghem, skola och bibliotek liksom badstrand, färjeterminal och bussförbindelse till Mariehamn. Priset uppgår till 3 euro per kvadratmeter, exklusive vatten och avlopp. Se detaljplan och planbeskrivning för Haralds samt karta med tomter till salu och tomtpriser.

Bostadsområde Kyrkviken

På natur- och strandnära Kyrkviken har ett nytt bostadsområde planlagts. De flesta tomterna är belägna på äldre flack ängsmark i naturtillstånd omgivna av park- och skogsområden. Ca 4 km till centrala Storby, skola och daghem med avskild cykelväg längs hela huvudvägen. Gångavstånd till bussförbindelse till Mariehamn. Vid stranden finns för området avsatt rekreationsområde med färdigställd badstrand. Se detaljplan och planbeskrivning för Kyrkviken samt karta med tomter till salu och priser.   Under perioden 1.7.2021-31.12.2023 ingår anslutningsavgifterna för vatten och avlopp i tomtpriset.

Information om jordförvärv på Åland.
 

Kyrkviken

Kyrkvikens bostadsområde

 

Harald

Haralds bostadsområde