Eckerö kommun hyr ut elva lägenheter i storleksordningen 2-3 rum och kök i Ekebo på Svärmaregränd i Storby. Socialnämnden förvaltar de nio pensionärslägenheterna i Ekergården. Ansökan om ledig lägenhet sker i kommunens bostadskö.
Du kan skriva ut blanketten här eller hämta en från kommunkansliet. Skicka sedan den ifyllda blanketten till Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö eller per e-post info@eckero.ax.

När du flyttar in och ut

Vid flytt in i och ut ur kommunens lägenheter ska flyttningsanmälan göras till elleverantören. Både den som flyttar in och den som flyttar ut ska göra anmälan. Anmälan ska göras så snart som möjligt före flytten, allra senast en vecka före flytt. Blankett för flyttningsanmälan hittar du hos Ålands elandelslag (vid flytt till/från bostad på landsbygden) och Mariehamns elnät (vid flytt till/från bostad i Mariehamn). Blanketter kan också fås från respektive elleverantörs kontor. För mer information, ring Ålands elandelslag tel. (018) 39 250 eller Mariehamns elnät tel. (018) 5310.

När du flyttat ut ur lägenheten kontaktar du kommunteknikern för slutsyn. Din garantihyra betalas ut till dig efter att slutsynen genomförts, om lägenheten befinns vara i gott skick. Kom också ihåg att returnera dina nycklar till kommunkansliet.

Checklista för städning vid uppsägning av lägenhet

Kontakta

Vid fastighetsärenden, ring kommunkansliet på telefon (018) 32 930.
Vid akuta fastighetsärenden, t.ex. vattenläcka eller avloppsstopp, ring serviceman Mikael Norman på telefon +358 (0)457 345 6152.
Vid frågor om pensionärslägenheterna i Ekergården, kontakta hemserviceledare Sandra Karlsson på telefon (018) 364 022.