Vad skall du göra om det börjar brinna?


1. Rädda
Först av allt ska du tänka på att rädda människor från branden. Sätt dig själv och andra i säkerhet.

2. Larma
Därefter ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

3. Släcka 
Om olyckan är framme är det viktigt att du vet hur du ska göra. Mycket kan du själv förbereda genom att skaffa brandvarnare, handbrandsläckare och inte minst träna dig i att agera rätt. Sedan kan du försöka släcka branden. Men ta inte så stora risker att du skadar dig själv.

Brandvarnare

Det ska finnas minst en brandvarnare per våning i din bostad. Tänk på var du placerar den. Det är bäst att ha en brandvarnare i eller strax utanför sovrummet. Placera helst brandvarnaren där det är som högst till tak. Kontrollera minst en gång per kvartal att brandvarnaren fungerar. Du testar genom att hålla in testknappen eller genom att släcka ett ljus under brandvarnaren. Röken skall då få brandvarnaren att tjuta. Brandvarnare skall bytas ut efter 8-10 år. De har en begränsad livslängd.

Handbrandsläckare

Bor du i lägenhet, villa eller fritidshus? Skaffa då en godkänd handbrandsläckare med minst sex kilo pulver. Pulversläckaren är lätt att använda också om du är ovan. Brandsläckaren ska besiktas med jämna mellanrum. Intervallet är vartannat år för släckare som är placerade inomhus. Besiktaren antecknar på släckaren när det är dags för nästa gång.

Släckningsfilt

Att ha en släckningsfilt hemma blir allt vanligare. De är effektiva att kväva mindre bränder med.  Efter att du kvävt elden skall du alltid ringa efter brandkåren. Ta inte bort filten själv! Risken är nämligen stor att branden startar på nytt när filten tas bort.

Elda säkert

Om du har en egen eldstad hemma är det några saker du behöver tänka på. Sota regelbundet, elda med riktigt torr ved, ha rätt inställt drag för att undvika tjära i skorstenen. Tjäran kan orsaka soteld.

Att tänka på

Du ska inte förvara något brännbart material nära din eldstad eller panna.
När du installerar panna, braskamin eller liknande behöver du ha bygglov.
När du köper en fastighet, begär alltid eldstadsintyg. På så vis vet du hurdan eldning eldstäderna och rökgaskanalerna i fastigheten är godkända för.
Förvara aska och sot i obrännbart kärl med lock i minst fem dagar för att all glöd säkert skall slockna.
Kombipannor för olja och ved är inte gjorda för kontinuerlig eldning med ved.
Höga rökgastemperaturer kan göra så att isoleringen i stålrörsskorstenar förstörs. Kontrollera därför din rökgastemperatur.
Som fastighetsägare är det du som ansvarar för säkerheten i din fastighet.

Sök