© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

Vatten

Det vatten som kommunen erbjuder produceras och levereras av Ålands vatten Ab. Om du önskar ansluta dig till det kommunala vattenledningsnätet behöver du ansöka om detta hos kommunen. 

Kommunalt avlopp

Kommunen har ett eget reningsverk i Storby. Om du önskar ansluta dig till det kommunala avloppsledningsnätet behöver du ansöka om detta hos kommunen. 

Vatten- och avloppsvattenavgifter 2018

Vattenanslutning: 1 027,20 € inkl. moms
Avloppsanslutning: 1 940,00 € inkl. moms
Renvatten: 1,86 €/m³ inkl. moms
Avloppsvatten: 4,45 €/m³ inkl. moms
Grundavgift för vatten 0-300 m³: 105,40 €/år inkl. moms
Grundavgift för vatten 300 m³ - uppåt: 316,20 €/år inkl. moms

Avgiften debiteras 3 gånger per år, 2 preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning, samt en slutdebitering efter att vattenmätaren blivit avläst. Vattenmätaren ägs av kommunen, men det är fastighetsägaren som ska underhålla installationen. Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga av ett bristande underhåll.

Avläsning av vattenmätare sker i september varje år efter att avläsningskort skickats ut. Avläsningskortet skall returneras till kommunkansliet. För dem som vistas i sin fastighet bara på sommaren går det bra att läsa av vattenmätaren tidigare och meddela mätarställningen.

Har du frågor gällande vatten- och avloppsfaktureringen kontakta Anna Wiksten,
tel. (018) 329 320 eller e-post info@eckero.ax.

Enskilt avlopp

Den första januari 2005 skärptes lagstiftningen för avloppsrening vilket innebär att det från och med den 1 januari 2014 ställs hårdare krav på reningsgraden.
På Åland finns det många hus och stugor som inte är anslutna till ett reningsverk. Avloppen från alla dessa hus och stugor är konstruerade på olika sätt och reningen fungerar ibland bättre, ibland sämre och ibland inte alls. Bristande avloppsrening drabbar oss alla – våra vikar och stränder slammar igen som en följd av övergödningen. 

Om du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla ska du ansöka om kommunalt avloppstillstånd.  Om fler än 25 personer använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Blanketter

Ansökan om kommunalt vatten och/eller avlopp
Ansökan om kommunalt avloppstillstånd

Kontakta

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela
Tel. (018) 329 330, +358 (0)457 595 8590
emma.saarela@eckero.ax

 

Sök