Här hittar du som eckeröbo eller blivande sådan svar på frågor om byggande och boende, avfallshantering, vatten och avlopp med mera. 

Kommuntekniker/byggnadsinspektör och vik. tekniker/byggnadsinspektör finns på Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö.
Kommunkansliet håller öppet alla vardagar kl. 09.00-15.00. 

Kontakta

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela
Tel. (018) 329 330, +358 (0)457 595 8590
emma.saarela@eckero.ax 

Vik. tekniker/byggnadsinspektör Billy Eriksson
Tel. (018) 329 324, +358 (0)457 345 7552
billy.eriksson@eckero.ax

Tekniker/byggnadsinspektör Lina Andersson
Föräldraledig fr.o.m. 28.9.2020