© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

Vad är föris/eftis?

Morgon- och eftermiddagsverksamheten omfattas i Finland av lagen om grundläggande utbildning. Barn i årskurs ett och två samt barn med specialbehov har lagenlig rätt till morgon- och eftermiddagsvård. Eftis är alltså en del av den fostrande gemenskap barnet omges av under sina första skolår.

Ofta börjar/slutar föräldrarnas arbetsdag tidigare/senare än barnets skoldag och då finns föris/eftis till för barnet. Utgångspunkten med eftis är alltså att erbjuda barnet en trygg plats att vara på före eller efter skolan och på detta sätt hjälpa familjerna i deras fostrande arbete. I eftis stöder man barnets växande och utveckling och skapar en grund för goda fritidssysselsättningar.

Med eftisverksamheten strävar man också efter att främja jämlikheten i samhället och förebygga utslagning. Eftis är frivilligt för barn och det understryks att eftis ordnas på barnens fritid efter skolan. Eftis är alltså inte till innehållet en fortsättning på barnens skoldag. Verksamheten skall vara mångsidig och stimulerande men barnen skall också ha möjlighet till att vila eller fritt vara för sig själv om de vill.

Ugglornas öppettider
Föris öppnar 07.00 (eller enligt behov)
Eftis stänger 17.00 (eller enligt behov)
Vi har verksamhet när skolan har öppet.

Dagsrutiner (kan variera lite beroende hur skolåret ser ut)
07.00 Ugglorna öppnar
Ca 08.00 frukost
Ca 08.40 vi går till skolan med barnen
Ca 13.00–14.00 utevistelse
14.30–15.00 mellanmål
Ca 15.00-15.30 frilek/pyssel
Ca 15.30–16.30 utevistelse
17.00 Ugglorna stänger

Vid tillfällen kan vi pyssla, ha ledd lek, baka, göra utflykter m.m.
Personalen lagar frukost och mellanmål själva, vi städar våra utrymmen.

Vi håller till under gamla Ålandsbankenhuset på adressen Eckerövägen 748.
Vi har utevistelsen utanför Ålandsbankenhuset, i skogen eller på skolan.

Avgiften för eftermiddagsvård eller både för- och eftermiddagsvård motsvarar 65 % av avgiften för heldagsvård.
Ansökan sker på blankett. Blanketten för utredning av inkomstuppgifter hittar du här.  Ansökan lämnas till socialchefen.
Uppsägning av plats hittar du här.

Mer information får du av personalen på Ugglorna, tel. (018) 38 605 eller vik. socialchef Marjo Österberg på telefon (018) 329 323,  vardagar kl. 09.00-11.00.

Kontakt Barn & fritid

Daghemsföreståndare Gun Sivén
Nyckelpigan
Nyckelpigsgränd 31
Tel. (018) 364 040
gun.siven@eckero.ax
Småpigorna
Eckerövägen 748
Tel. (018) 38 096
smapigorna@eckero.ax

Eftermiddagsledare Nevin Borgs
Föris/eftis Ugglorna
Eckerövägen 748
Tel. (018) 38 605
eftis@eckero.ax

Skolföreståndare Maria Bonds
Käringsundsvägen 16
Tel. (018) 38 361
maria.bonds@sahd.ax

Vik. fritidsledare  Scott Rosenqvist
Tel. (018) 38 361
scott.rosenqvist@sahd.ax

Läs mer

Sök