© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

Kontakt Barn & fritid

Daghemsföreståndare Gun Sivén
Nyckelpigan
Nyckelpigsgränd 31
Tel. (018) 364 040
gun.siven@eckero.ax

T.f. barnträdgårdslärare Marie-Louise Svebilius
Småpigorna
Eckerövägen 748
Tel. (018) 38 096
smapigorna@eckero.ax

Föris/eftis Ugglorna
Eckerövägen 748
Tel. (018) 38 605, +358 (0)457 345 5655 
eftis@eckero.ax

Skolföreståndare Maria Bonds
Käringsundsvägen 16
Tel. (018) 38 361
maria.bonds@sahd.ax

Vik. fritidsledare  Scott Rosenqvist
Tel. (018) 38 361
scott.rosenqvist@sahd.ax

Läs mer

Sök