Arbetsplanen hittar du här.

Barnomsorgslagen hittar du här.

Nyckelpigan

Daghemmet Nyckelpigan finns i Storby på Nyckelpigsgränd 31. Daghemmet ligger i anslutning till servicehuset Solgården och maten till daghemmet och servicehuset tillagas i ett gemensamt kök som finns mittemellan husen.
Daghemmet för barn i åldern 3-7 år har två avdelningar, Fjärilen och Humlan, med plats för 20 barn per avdelning. Avdelningarna har gemensam öppning och stängning. Vi öppnar kl. 07.15 (vid behov 06.45) och stänger kl. 17.15.

Målet för verksamheten på Daghemmet Nyckelpigan är att erbjuda en trygg dagvård där barnen blir väl omhändertagna. Daghemmet ska vara ett komplement till hemmet. Föräldrarna är alltid barnets viktigaste personer. Vi arbetar för att barnen ska få utveckla sina egna resurser, bli självständiga men också kunna samarbeta med och ta hänsyn till andra samt att barnen får lära känna samhället, naturen och våra traditioner. Mer information om Nyckelpigan hittar du här.

Daghemmets föreståndare Gun Sivén nås på telefon (018) 364 040, gärna kl. 12.00-13.00 eller på e-post gun.siven@eckero.ax.

Småpigorna

Småbarnsavdelningen Småpigorna som också hör till daghemmet Nyckelpigan finns i en egen byggnad intill Nyckelpigan på Nyckelpigsgränd 31. Avdelningen har plats för 12 barn i åldrarna 1-4 år och är öppen kl. 07.15-17.15. Mer information om Småpigorna hittar du här.

Kontaktperson på Småpigorna är tf. barnträdgårdslärare Marie-Louise Svebilius, tel. (018) 364 041, e-post smapigorna@eckero.ax.

 

Kontakt barn & fritid

Daghemsföreståndare Gun Sivén
Nyckelpigan
Nyckelpigsgränd 31
Tel. (018) 364 040
gun.siven@eckero.ax

Tf. barnträdgårdslärare
Marie-Louise Svebilius

Småpigorna
Nyckelpigsgränd 31
Tel. (018) 364 041
smapigorna@eckero.ax

Föris/eftis Ugglorna
Eckerövägen 748
Tel. (018) 38 605, +358 (0)457 345 5655 
eftis@eckero.ax

Skolföreståndare Maria Bonds
Käringsundsvägen 16
Tel. (018) 38 361
maria.bonds@sahd.ax

Fritidsledare Emma Falander
Tel. (018) 38 361
emma.falander@sahd.ax

Läs mer

Sök