genti dama piele ieftine

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö har den 16 november 2020, § 107, beslutat att ställa ut förslag till byggnadsordning för Eckerö kommun.

Förslaget finns till påseende på kommunkansliet i Överby, under kommunkansliets öppettider, samt på Eckerö kommuns hemsida under perioden 19 november – 31 december 2020 i enlighet med 31 § plan- och bygglagen. Eventuella anmärkningar gällande förslaget ska skriftligen riktas till byggnadstekniska nämnden och vara kommunkansliet tillhanda senast den 31 december 2020, kl. 12.00

Eckerö, den 17 november 2020

Byggnadstekniska nämnden

Bilaga: förslag till byggnadsordning

Sök